top of page
Arkitekt hold planer

Nå kan det bli enklere og billigere å bygge terrasse og tilbygg på egen eiendom, og det helt uten å søke.

Regjeringen foreslår at det skal bli enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg.

Denne endringen kan tre i kraft allerede mai 2021 og innebærer unntak fra søknadsplikt for følgende tiltak:

 - Terrasser inntil 1m fra bakkenivå og 1m fra nabogrense, med inntil 1.2m rekkverk.

 - Tilbygg mindre enn 15m2 også til bruk for varig opphold. (typisk soverom og bad)

Tiltaket må fortsatt være i tråd med gjeldende regelverk, der i blant reguleringsplaner og kommuneplaner

Klikk her for å vår enkle

2-stegs guide

for deg som skal bygge

Hva kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse?

Tips & triks

Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til å eie egen bolig og rehabilitere / pusse opp egen bolig. Mange gjør mindre endringer med egen bolig, som å endring av romfunksjon og flytting av vegger, legge nytt gulv og male, til større endringer oppgradere eksisterende bad og kjøkken. Dette er stort sett tiltak som ikke krever søknad og som kan gjøres uten å be om særskilt tillatelse.

 

1.juli 2015 ble regelverket for hva som kunne bygges uten søknadsplikt endret, hvorpå blant annet garasje, uthus / bod og liknende inntil 50 m2 og mindre tilbygg under 15 m2 var omfattet av dette. Dette var det mye fokus på og mange applauderte denne lovendringen, ettersom det ville gjøre det enklere for privatpersoner å gjøre tiltak av mindre art.

Det som imidlertid ikke fikk så mye fokus, var de tilfeller hvor det allikevel måtte søkes inn som et tiltak, selv om regelverket i utgangspunktet åpnet for tiltaket uten søknad til kommunen.

Se våre tips nedenfor

Man målevinduet

Tips & triks

Kommuneplan,

hva er det?

Kommuneplaner og reguleringsplaner kan være en vanskelig materie for mange. Ofte må man også se disse i sammenheng, for å få et helhetlig og riktig bilde av hva som gjelder for din eiendom. Hvis du ønsker å sjekke opp selv, anbefaler vi følgende fremgangsmåte

 

-------->

Steg 1: Reguleringsplan

Gå på kommunens nettsider og finn kart med reguleringsplaner (et google søk kan ofte være enklere: "Kommunenavn" kart reguleringsplan)

 

Mange kommuner benytter seg av www.kommunekart.com 

-

vi starter ofte her selv.

Steg 2:

Informasjon

Finn din eiendom og åpne reguleringsplankart og bestemmelser, for å se hva som er gjeldende for din eiendom. (Lag gjerne en liste)

 

Her vil krav til utnyttelse (BYA, BRA, Høyder, Inntegnede bygg i kart i kombinasjon med bestemmelse) være noe som ofte vil være viktig å sette seg inn i og ikke minst gjøre en utrekning på.

 

Er du usikker på hvordan du gjør utregning av utnyttelse, anbefaler vi deg å se på veilederen "Grad av utnytting" i kombinasjon med tegninger av eksisterende bygg på eiendommen, eiendommens størrelse og gjeldende reguleringsplan / kommuneplan.

Ønsker du hjelp?

Dette er vi gode på og kan bistå deg både i finne ut av hva du kan gjøre, uten å søke, akkurat for din eiendom. 

I tillegg kan vi gi kostnadsbesparende tips til oppussingen og endringene du ønsker.

Guide-Selvbygger
bottom of page