top of page

Hva koster en arkitekt?

Her finner du våre priser

For prosjekt eller fastpristilbud - ta kontakt

Ny enebolig

Fra. kr. 15.000 kr eks. mva.*

Skisse- / forprosjekt av ny enebolig inntil ca. 180m2, hvor leveranse inneholder planløsning og perspektiv.

Planløsning

Fra. kr. 4.000 kr eks. mva.*

Skisse- / forprosjekt av ny planløsning i en eksisterende etasje, hvor leveranse inneholder planløsning og rommodell.

*Tegninger til byggemelding, arbeidstegninger inkl. dør- og vindusskjema og energiberegning, kommer i tillegg.

Hytte

Fra. kr. 10.000 kr eks. mva.*

Skisse- / forprosjekt av ny hytte inntil ca. 100m2, hvor leveranse inneholder planløsning og perspektiv.

Byggesak

Fra. kr. 10.000 kr eks. mva.*

Byggesøknad for egne prosjekt, hvor tiltak er i tråd med gjeldende reguleringsplan og ansvarlige foretak er valgt

*Håndtering av ev. naboklager, kommer i tillegg. 

Arealplanlegging

Fra. kr. 15.000 kr eks. mva.*

Mindre endring av eksisterende reguleringsplan, hvor endringene ikke utløser endring eller ny reguleringsplan.

*Inkluderer 1 avklaringsmøte med kommune og 1 møte med tiltakshaver på inntil 2t totalt

Tilbygg / Påbygg

Fra. kr. 10.000 kr eks. mva.*

Skisse- / forprosjekt av nytt tilbygg på enebolig inntil ca. 50m2, hvor leveranse inneholder planløsning og perspektiv.

*Tegninger til byggemelding, arbeidstegninger inkl. dør- og vindusskjema og energiberegning, kommer i tillegg. Eksisterende planløsning og møblering er ikke inkludert.

1

Behovsavklaring

Pil

Ethvert prosjekt hos oss, starter med en behovsavklaring, hvor vi blir kjent med kunden og behovene som skal løses.

Forberedende for oss er rammene for eiendommen, gitt av reguleringsplaner og overordnet planverk.

2

Forprosjekt

Prosjektet skisseres opp etter de behov som har kommet frem og  en potensiell løsning presenteres.

 

Det tas i denne fasen en innledende  vurdering av plassering på tomt og i landskapet, samt av omgivelsene og eksisterende bebyggelse.

Leveranse består av planløsning og perspektiv i målestokk. 

3

Byggemelding

Basert på forprosjektet og de samtaler man har hatt i etterkant av dette, prosjekteres tiltaket klart til byggesøknad. 

I denne fasen vurderes landskap og omgivelser inngående, i sammenheng med planløsning og tiltakets utforming og plassering.

Leveranser består av planløsning, fasader, snitt, perspektiv og situasjonsplan.

4

Arbeidstegning

Når byggesøknad er godkjent og arkitekttegningene er ferdigstilte, er det klart for å klargjøre til bygging. Dette gjør vi i denne fasen og består av:

- Prosjektering og beregning av bærende konstruksjoner.

-  Energiberegning med energi- og oppvarmingskarakter (energimerking).

- Målsetting av plan og snitt

- Dør og vindusskjema

- Bjelkelag- og takplan

 

Vi utarbeider også underlag til pre-cut og elementbygging, ved behov. Les mer her.

 

Pil
Pil

revisjoner/endringer tar pr. time

byggesak godkjent / underveis

bottom of page